Český dodavatel úpraven vody,
dovozce filtrační techniky. Montáže a servisy.

VODU PRO VÁS UPRAVUJEME OD ROKU 1996
Upravená voda.cz s.r.o.
Na Máchovně 1270, 266 01 Beroun

Internetový obchod

Změkčení vody - Magnetická úprava vody KRAFTING, vodní kámen

ANTI - INKRUST KRAFTING - změkčení vody a odstranění vodního kamene
nejdelší tradice na českém trhu

Změkčení vody - voda se upravuje průtokem komorou přístroje, který je možný v obou směrech a přístroj spolehlivě pracuje v libovolně namontované poloze, tj. svislé, vodorovné nebo šikmé.

Přístrojem se do upravované vody žádné chemické přísady nepřidávají, ani se z ní nic neodebírá. Původní chemické komponenty jsou nezměněné, tj. obsah minerálů i jejich chemické vazby jsou zachovány v původním stavu, v jakém byly před průchodem komorou přístroje.

Změna nastává pouze v oblasti fyzikální, při tvorbě krystalů z minerálů rozpuštěných v upravované vodě. Po průtoku kapaliny komorou přístroje se vytvoří mikroskopicky jemné krystalky z krystalických látek ve vodě rozpuštěných, a to v jiné krystalické soustavě než původní, takže už nevytváří inkrustaci - vodní kámen. Po této době je růst nových minikrystalků ukončen. Pokud se tyto mikrokrystalky dostanou do kontaktu s inkrustáty (vodním kamenem), postupně je rozpustí a přemění na mikroskopicky jemný kal, který ze zařízení odteče, nebo v uzavřených systémech se může vypustit či odkalit..

Změkčení vody - popis

I velmi tvrdá voda po průtoku magnetickou komorou získá fyzikální vlastnosti vody měkké, která staré inkrustace postupně rozmělní a jako jemný kal se dají ze zařízení vypustit - odkalit. To je jednoduchý a vysoce účinný princip čištění potrubí, boilerů, radiátorů, ochrany teplovodních kotlů, topenářských, klimatizačních a teplárenských zařízení a výměníků, atd.

změkčení vody

Podařilo se nám vyvinout magnetické úpravny, které mají maximální  užitnou hodnotu vzhledem k ceně a funkčnosti. Zároveň jsme díky výzkumu zachovali vysokou funkčnost při relativně malé velikosti samotné úpravny. Tím jsme dokázali, že velikost úpravny nemá vliv na správnou účinnost, jak argumentují někteří jiní výrobci magnetických úpraven..

Naše úpravny jsou konstruovány tak, že fungují v širokém rozmezí průtočných rychlostí a veškerá voda,která úpravnami proteče, je upravená.

Změkčení vody KRAFTING - autorství

28. září 1986 udělil úřad pro vynálezy a objevy v Praze pod číslem AO*231672 ing. Kraftovi doklad o autorství na úpravny KRAFTING - zařízení k magnetické úpravě vody a směsi roztoků krystalických látek. Tento doklad na požádání zašleme.

KRAFTING - změkčení vody - měření

Pro projektanty a firmy máme připravené podklady (materiály), kde jsou uvedeny tlakové ztráty a měření úbytku inkrustů z laboratoří VŠCHT Praha. Na požádání tyto doklady zašleme.