Český dodavatel úpraven vody,
dovozce filtrační techniky. Montáže a servisy.

VODU PRO VÁS UPRAVUJEME OD ROKU 1996
Upravená voda.cz s.r.o.
Na Máchovně 1270, 266 01 Beroun

Internetový obchod

Dusičnany - účinná úprava vody a filtrace vody

Dusičnany ve vodě
Limitní hodnoty pro dospělé do 50mg/l
Pro kojence pak do 15 mg/l

Doporučené způsoby odstranění a snížení množství dusičnanů ve vodě.

Pitná voda 1 výtokové místo - kuchyň (pod kuchyňskou linku)

Dusičnany

Reverzní osmóza MORION.
Garantované množství dusičnanů po průtoku vody úpravnou pod 10 mg/l
Cena zařízení: 7 790 Kč s DPH
roční provoz 2 000 Kč

BlueSoft-1035NI
Automatická úpravna vody - centrální odstraňovač dusičnanů a dusitanů pro rodinné domy.

Dusičnany

Centrální úprava vody. Regenerace filtrační náplně se provádí automaticky, proplachy roztokem NaCl. Pomocí iontové výměny dochází k záměně dusičnanů za neškodné chloridy a tím je voda zbavena nežádoucího obsahu dusičnanů a dusitanů. Na základě rozboru vody se navrhuje použití správného množství náplně.

Úpravny vody jsou určeny ke snížení obsahu dusičnanů ve vodě. Náplní filtrů je silně bazický anex v Cl- cyklu se zvýšenou afinitou na dusičnany s atestem pro pitnou vodu, regenerační látkou je chlorid sodný speciálně čištěný. V upravené vodě dochází k úbytku dusičnanových iontů, případně dalších aniontů, a v ekvivalentním poměru k nárůstu chloridových iontů. Filtry jsou určeny pro diskontinuální provoz, kdy po dobu regenerace cca 1,5 hodiny v noci lze omezeně odebírat pouze vodu neupravenou. Filtry jsou vyrobeny z plastů, řídící ventilová jednotka z plastu a mosazi. Praní a regenerace probíhá plně automaticky podle provozního režimu, daného nastavením elektronické řídící jednotky.

Garantované snížení dusičnanů 70% - 90%
Cena zařízení: 22 300 Kč s DPH
Náklady na úpravu 1 000 litrů vody od 2 Kč

Technická specifikace

Ovládání - automatická objemová
Max.průtok - 2,5m3/h
Objem filtrační náplně - 25l
Spotřeba soli pro regeneraci - 4,5kg
Max el.příkon - 6W
Dimenze připojení - dle volby zákazníka,3/4" nebo 1"
Přípojka pro odpad - 1/2"
Rozměry - (výška) 1.115mm x (šířka) 310mm x (hloubka) 430mm

Dodává a servis provádí

UPRAVENÁ VODA. CZ, Na Máchovně 1270, BEROUN
info@upravenavoda.cz, www.upravenavoda.cz
Tel.: +420 311 611 354, +420 777 611 354, +420 603 182 715

Pro výběr vhodného filtru nás prosím kontaktujte
Dále poskytujeme návrhy na úpravu vody a odstranění dusičnanů v bytových a panelových domech podnicích a nepřetržitých provozech.