Český dodavatel úpraven vody,
dovozce filtrační techniky. Montáže a servisy.

VODU PRO VÁS UPRAVUJEME OD ROKU 1996
Upravená voda.cz s.r.o.
Na Máchovně 1270, 266 01 Beroun

Internetový obchod

Automatické úpravny vody pro nepřetržitý provoz
Odželeznění vody, odstranění železa a manganu.

Železo - nadlimitní obsah nad 0,2 mg/l

Rezavý zákal je typickým rysem zvýšených obsahů železa ve vodě. Sediment, který se může projevit až po delší době, zejména po ohřevu. Vodu lze velmi obtížně používat i pro užitkové účely, protože sloučeniny železa se usazují v trubkách, tvoří pevné úsady a ucpávají přívody do zařízeních např. praček (nelze prát bílé prádlo), sanitární keramiky, bojlerů apod.

Mangan - nadlimitní obsah nad 0,05 mg/l

Mangan a jeho sloučeniny se často projevují jako mastné skvrny na povrchu vody, takovouto vodu nelze používat pro pitné a ani pro užitkové účely. Mangan dokáže tvořit nepříjemné skvrny při praní prádla. Zvýšení manganu doprovází zápach vody.

Tvrdost vody Ca + Mg

Při použití vody pro užitkové účely, je měkká voda šetrná k zařízení a spotřebičům, kterými protéká. Ve tvrdé vodě se srážejí mycí a i prací prostředky. Zvláště nežádoucí je tvorba vodního kamene (inkrustace).Zarůstání spotřebičů, tepelných spirál, výměníků, ventilů trysek, potrubí atd.

Odstranění železa, manganu a změkčení se provádí průtokem vody přes filtr se speciální patentovanou náplní WaterBoss. Náklady spojené s provozem úpravny závisí na obsahu železa a manganu, ale také na tvrdosti upravované vody.Garantovaná úprava vody - odželeznění vody / odstranění železa a manganu

Filtry jsou určeny k odstranění železa a manganu v rozpustné formě, zároveň dochází ke změkčení vody. Odželeznění. Náplní filtrů je silně kyselý katex v Na+ cyklu s atestem pro pitnou vodu, regenerační látkou je chlorid sodný specielně čištěný. Zařízení je zdvojené, umožňuje kontinuální (nepřetržitý) provoz. Jeden filtr je vždy v provozu, druhý je v záloze nebo v regeneraci.

Praní a regenerace probíhá plně automaticky, režim provozu jednotlivých filtrů je ovládán jednou ventilovou řídící jednotkou s vestavěným kontaktním vodoměrem. Ten dává po průtoku určitého množství vody impulz k zahájení regenerace a změny režimu provozu. Typ „E“ umožňuje navíc – kromě normálního provozního režimu – nastavení časové regenerace, která proběhne v případě, že do určité doby normální regenerace neproběhne (voda se odebírá málo nebo vůbec).

Filtr se do rozvodu vody zapojuje by-passem, nastavení se provádí na základě rozboru vody. Tuto činnost doporučujeme svěřit firmě Upravená voda.cz, stejně jako montáž i údržbu (kompletní servis).

Automatická úpravna pro nepřetržitý provoz DOUBLE 1“ typ A

Automatické úpravny vody - Odželeznění vody Automatické úpravny - Odželeznění vody

Úprava vody, odželeznění vody, odstranění manganu z vody, změkčení.
Toto zařízení je vhodné do podniků a menších bytových domů

Automatická úpravna pro nepřetržitý provoz DOUBLE 1“ typ B

Automatické úpravny vody pro nepřetržitý provoz Automatické úpravny vody pro nepřetržitý provoz

Úprava vody, odželeznění vody, odstranění manganu z vody, změkčení.
Toto zařízení je vhodné do podniků, provozů a bytových domů

Automatická úpravna pro nepřetržitý provoz DOUBLE 1“ typ C

Automatické úpravny vody pro nepřetržitý provoz Automatické úpravny vody pro nepřetržitý provoz

Úprava vody, odželeznění vody, odstranění manganu z vody, změkčení.
Toto zařízení je vhodné do větších podniků, provozů a větších bytových domů

Pro určení vhodného typu, cenovou nabídku a informacích o provozních nákladech, rozměrech atd. nás prosím kontaktujte na info@upravenavoda.cz.