FILTRACE MECHANICKÝCH NEČISTOT

Filtrace vody je nejjednodušší a základní úprava vody. Při procesu filtrace vody jsou pevné částice různých velikostí (závisí na výběru kartuše) zachyceny a odstraněny z vody. Filtrační patrony mají různou průtočnou schopnost v závislosti na velikosti, použitém materiálu a konstrukci. Používají se k filtraci písku, rzi, bláta, kalů, drobných nečistot a jemných částeček. Vždy je však třeba počítat s postupným zanášením a tím zmenšováním průtoku. Každá, byť základní úprava vody by se neměla obejít bez filtrace mechanických nečistot.

ZMĚKČENÍ VODY

Změkčení vody je žádoucí hlavně pro zachování dlouhé životnosti zařízení jako jsou boilery, kotle, pračky, myčky, soustava topení a vodovodní potrubí. Nezměkčená neboli tvrdá voda - voda s vyšším obsahem minerálních látek - způsobuje usazování vodního kamene, který znehodnocuje technologie, tvoří nevzhledné šedé skvrny na sanitární keramice a vodovodních baterií. Naopak měkká voda vede k úsporám energie za topení a ohřev vody. Díky změkčené vodě ušetříte také za detergenty - stačí menší množství pracích prostředků, mýdel, šampónů atp.

ODSTRANĚNÍ ŽELEZA A MANGANU

Železo - nadlimitní obsah nad 0,2 mg/l způsobuje rezavý zákal a je typickým rysem zvýšených obsahů železa ve vodě. Sediment, který se může projevit až po delší době, zejména po ohřevu. Vodu lze velmi obtížně používat i pro užitkové účely, protože sloučeniny železa se usazují v trubkách, tvoří pevné úsady a ucpávají přívody do zařízeních např. praček (nelze prát bílé prádlo), sanitární keramiky, bojlerů apod.

Mangan - nadlimitní obsah nad 0,05 mg/l způsobuje, že se mangan a jeho sloučeniny často projevují jako mastné skvrny na povrchu vody, takovou vodu nelze používat ani pro pitné, ani pro užitkové účely. Mangan dokáže tvořit nepříjemné skvrny při praní prádla. Zvýšení manganu doprovází zápach vody.

BAKTERIE

Voda a vodní prostředí patří mezi přirozená místa výskytu mikroorganismů, z nichž bakterie patří mezi nejčetnější skupinu. Výskyt bakterií ve vodě je častý problém zejména u studní nacházející se blízko polí, hnojišť, či neuzavřených septiků. Bakterie se však mohou také vyskytovat i v již upravené pitné vodě. Nejčastěji se ve vodě objevují koliformní bakterie a bakterie druhu Legionella.

DUSIČNANY

Dusičnany neboli nitráty a dusitany (nitrity) jsou soli kyseliny dusičné (dusičnany) a kyseliny dusité (dusitany). Dusičnany se často vyskytují v nadlimitních hodnotách ve studniční vodě. Do vody se dostávají průsakem z okolních polí nebo septiků, neboť se hojně používají jako hnojiva.

KONCOVÁ FILTRACE VODY PRO PITNÉ A KONZUMNÍ ÚČELY

Filtrovat vodu pro pitné a konzumní účely je rozumné. Zvláště když víme, že voda obsahuje jisté množství chlóru, pesticidů, těžkých kovů a dalších látek. Filtry se umísťují zpravidla v kuchyni pod dřez nebo na linky vedle kuchyňské baterie.

FYZIKÁLNÍ ÚPRAVA VODY

Magnetickou úpravu doporučujeme na vodu do tvrdosti 3 mmol/l. Voda se upravuje průtokem přes magnetické pole. Při magnetické úpravě se do upravované vody nepřidávají žádné chemické přísady, ani se z ní nic neodebírá. Původní chemické komponenty jsou nezměněné, tj. obsah minerálů i jejich chemické vazby jsou zachovány v původním stavu, v jakém byly před průchodem komorou přístroje. Změna nastává pouze v oblasti fyzikální, při tvorbě krystalů z minerálů rozpuštěných v upravované vodě ..

 • Upravená voda.cz s.r.o.
  Švermova 1368
  266 01 Beroun-Město

 • PRACOVNÍ DOBA
  PO - ČT: 7:30-14:30
  PÁ: 7:30-14:00
  Mimo pracovní dobu dle domluvy

© Upravená voda.cz s.r.o. / instagram / facebook