PŘEHLED ROZBORŮ A CENÍK

Ceny včetně DPH.

NÁZEV ROZBORU ROZSAH ROZBORU CENA
Základní orientační rozbor vody s mikrobiologií pH, celková tvrdost, CHSK-Mn, dusičnany, dusitany, železo, mangan, sírany, chloridy, amonné ionty, koliformní bakterie - počty kolonií, Escherichia coli - počty kolonií 1 290,-
Krácený rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb. - podzemní vody Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolnií při 22C a 36C, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, CHSK Mn, chuť, konduktivita (vodivost), pach, reakce vody (pH), zákal, železo, mangan 1 520,-
Akční nabídka - rozšířený rozbor vody s těžkými kovy pH, celková tvrdost, tvrdost hořečnatá, tvrdost vápenatá, tvrdost jako CaCo3, CHSK-Mn, dusičnany, dusitany, železo, mangan, sírany, chloridy, amonné ionty, Escherichia coli, koliformní bakterie, stříbro, hliník, arsen, bor, baryum, beryllium, vápník, kadmium, kobalt, chrom, měď, železo, draslík, lithium, hořčík, mangan, molybden, sodík, nikl, fosfor, olovo, antimon, vanad, titan, vanad, zinek 1 924,-
Krácený rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb. - povrchové vody Escherichia coli, koliformní bakterie, Clostridium perfringens, počty kolnií při 22C a 36C, mikroskopický obraz - abioseston, mikroskopický obraz - počet org., mikroskopický obraz - živé org., amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, CHSK Mn, chuť, konduktivita (vodivost), pach, zákal, železo, mangan 2 347,-

Box se vzorkovnicemi si můžete vyzvednout u nás na provozovně v Berouně. Při zaslání na Vaši adresu a vyzvednutí se účtuje dopravné 150 Kč.

* Neakreditované analýzy zaměřené především na dostupnost s ohledem na cenu. Postupy a metody stanovení jednotlivých ukazatelů nepodléhají České soustavě norem, ani žádnému jinému legislativnímu předpisu. Na výsledky měření nelze pohlížet jako na akreditovaná stanovení, jejichž postupy a metody stanovení jsou garantovány a pravidelně dozorovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Za jak dlouho dostanu výsledky rozboru vody?

Protokol s výsledky měření obdržíte zpravidla do 10 dnů, a to v elektronické podobě nebo v listinné podobě na Vaší adresu.

Vyznám se v protokolu s výsledky?

Ano, protokol má standardizovaný formát, nicméně ke každému rozboru vody dáváme srozumitelné informace tak, aby bylo jasné, co se v protokolu uvádí. V případě nejasností nás můžete kontaktovat, rádi Vám vše vysvětlíme a poradíme Vám, jak s vodou dále pracovat, aby byla bez závad. Pokud se ve výsledku projeví překročení zdraví škodlivých ukazatelů, budeme Vás o tom v každém případě informovat.

 • Upravená voda.cz s.r.o.
  Švermova 1368
  266 01 Beroun-Město

 • PRACOVNÍ DOBA
  PO - ČT: 7:30-14:30
  PÁ: 7:30-14:00
  Mimo pracovní dobu dle domluvy

© Upravená voda.cz s.r.o. / instagram / facebook