KRAFTING - MAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY A REDUKCE VODNÍHO KAMENE

Magnetickou úpravu doporučujeme na vodu do tvrdosti 3 mmol/l. Voda se upravuje průtokem přes magnetické pole. Při magnetické úpravě se do upravované vody nepřidávají žádné chemické přísady, ani se z ní nic neodebírá. Původní chemické komponenty jsou nezměněné, tj. obsah minerálů i jejich chemické vazby jsou zachovány v původním stavu, v jakém byly před průchodem komorou přístroje. Změna nastává pouze v oblasti fyzikální, při tvorbě krystalů z minerálů rozpuštěných v upravované vodě. Po průtoku kapaliny magnetickým polem se vytvoří mikroskopicky jemné krystalky z krystalických látek ve vodě rozpuštěných, a to v jiné krystalické soustavě než původní, takže už nevytváří inkrustaci - vodní kámen. Po této době je růst nových minikrystalků ukončen. Pokud se tyto mikrokrystalky dostanou do kontaktu s inkrustáty (vodním kamenem), postupně je rozpustí a přemění na mikroskopicky jemný kal, který ze zařízení odteče nebo v uzavřených systémech se může vypustit či odkalit.

Jako u každého způsobu úpravy vody, má i tento výhody i nevýhody. Mezi nevýhody patří nižší účinnost při vyšší tvrdosti vody nebo nedostatečném průtoku. Úpraven doporučujeme v celém domovním systému instalovat více (například před boiler, před pračku nebo myčku a na kuchyňský kohoutek), a to proto, že voda po cca 8 hodinách stání nabývá opět vlastností tvrdé vody.

Výhody jsou nízká cena, snadná instalace a fakt, že zanechává minerální látky ve vodě a nemění chemické složení vody.

Krafting

Z našich letitých zkušeností můžeme ze všech magnetických úpraven, které na trhu jsou doporučit úpravny Krafting od českého výrobce Ing. Krafta.

Úpravny Krafting mají maximální užitnou hodnotu vzhledem k ceně a funkčnosti. Je to dáno tím, že voda v přístroji neprochází zkrz magnet, jako u jiných zařízení, ale obtéká po celé ploše magnetu.

Magnetické úpravny Krafting byly testovány v laboratořích VŠCHT Praha. Splňují atest pro styk s pitnou vodou a byly testovány na účinnost.

Krafting atest účinnosti - otevřít PDF

OVK - ELEKTROMAGNETICKÁ ÚPRAVA VODY

Platí stejné principy, jako u magnetické úpravy Krafting s tím rozdílem, že v tomto případě je magnetické pole generováno elektrickou cívkou.

Výhoda zařízení je snadná montáž. Není potřeba demontáž potrubí a tudíž není vyžadovaná odborná instalace. OVK lze instalovat na kovové i plastové potrubí.
Na rodinný dům doporučujeme typ OVK 3.
Sortiment si můžete prohlédnout na našem e-shopu, viz odkaz níže.

PRO DALŠÍ INFORMACE A VYTVOŘENÍ NEZÁVAZNÉ NABÍDKY NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE

 • Upravená voda.cz s.r.o.
  Švermova 1368
  266 01 Beroun-Město

 • PRACOVNÍ DOBA
  PO - ČT: 8:00-15:00
  PÁ: 7:30-14:00
  Mimo pracovní dobu dle domluvy

© Upravená voda.cz s.r.o. / instagram / facebook