BAKTERIE

Voda a vodní prostředí patří mezi přirozená místa výskytu mikroorganismů, z nichž bakterie patří mezi nejčetnější skupinu. Výskyt bakterií ve vodě je častý problém zejména u studní nacházející se blízko polí, hnojišť, či neuzavřených septiků. Bakterie se však mohou také vyskytovat i v již upravené pitné vodě. Nejčastěji se ve vodě objevují koliformní bakterie a bakterie druhu Legionella.

Sortiment si můžete prohlédnout na našem e-shopu, viz odkaz níže.

Nejčastěji se vyskytující bakterie ve vodě

Organotrofní bakterie

Jedná se o všudypřítomné bakterie, které se množí ve vodě. Stanovují se jako počty kolonií kultivované při teplotách 22 °C a 36 °C. Jejich nárůst je hlavně při vyšších teplotách nebo ve stojaté vodě. Jejich vysoký počet může indikovat kontaminaci z povrchové vody.

Koliformní bakterie

Bakterie přirozeně vyskytující se v trávicím traktu lidí a teplokrevních živočichů. Koliformní bakterie jsou indikátorem fekálního znečištění. Nejznámnější zástupci jsou Escherichia coli, Legionella nebo Salmonella. Požití kontaminované vody může způsobit průjmy.

Escherichia coli

Jedná se o bakterie, které se přirozeně vyskytují ve střevech teplokrevných živočichů včetně člověka. Ve vodě jsou ukazatelem fekálního znečištění.

Legionella pneumophila

Legionelly se často vyskytují ve vodě. Daří se jim v teplém a vlhkém prostředí. Velký problém je výskyt bakterií typu Legionella v systému pitné vody nebo v nemocnicích. Infekce Legionellou mohou vyvolat akutní zápal plic (Legionářskou nemoc). Život ohrožující jsou pro jedince s oslabenou imunitou.

Norma pitné vody dle vyhlášky 252/2004 Sb.


Ukazatele Jednotka Limit Typ limitu
Počty kolonií při 22ºC KTJ/100 ml 200 Mezní hodnota
Počty kolonií při 36ºC KTJ/100ml 20 Mezní hodnota
Koliformní bakterie KTJ/100 ml 0 Mezní hodnota
Escherichia coli KTJ/100 ml 0 Nejvyšší mezní hodnota
Legionella KTJ/100 ml 100
Legionella (pro nemocnice a ubytovací zařízení) KTJ/100 ml 0

KTJ = kolonie tvořící jednotka

Odstranění bakterií z vody je možné několika způsoby

Chlorování (chlorace) vody

je způsob dezinfikace při kterém se do vody přidává chlórnan sodný. Výhodou dezinfekce chlórem jsou nízké provozní náklady. Nevýhody jsou poměrně vysoké pořizovací náklady za dávkovací čerpadlo a vodoměr, chlór v pitné vodě, dále jako vedlejší produkt chlorace vody vznikají potencionálně karcinogení trihalogenmethany (THM) a halogenoctové kyseliny (HAA).

UV sterilizace

je způsob dezinfekce vody, kdy vlivem UV-C záření dochází k zahubení buněk bakterií, virů a cyst. Účinnost uv záření je 99,99%. Výhody jsou nízké pořizovací i provozní náklady, nemění vlastnosti vody, ani do ni nepřidává žádné chemické látky a neporušuje materiály rozvodů vody. Doporučujeme uv lampy kanadského výrobce Viqua.

Ultrafiltrace

je moderní způsob filtrace vody, který z vody odstraňuje ne jen viry a bakterie, ale také veškeré další znečištění větší než 0,01mcr jako jsou pesticidy, barviva nebo pyl. Výhodou je, že ve vodě zanechává minerální látky.

Tabulka účinnosti ultrafiltrace - otevřít PDF

PRO DALŠÍ INFORMACE A VYTVOŘENÍ NEZÁVAZNÉ NABÍDKY NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE

 • Upravená voda.cz s.r.o.
  Švermova 1368
  266 01 Beroun-Město

 • PRACOVNÍ DOBA
  PO - ČT: 7:30-14:30
  PÁ: 7:30-14:00
  Mimo pracovní dobu dle domluvy

© Upravená voda.cz s.r.o. / instagram / facebook